Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)
Nagłówek logo UE WER RP UE EFS
Logo Profesjonalna kadra OWES w Makroregionie II

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty zgłoszeniowe do drugiego cyklu szkoleniowego w 2021 roku w ramach projektu  “Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, a w celu wzięcia udziału w szkoleniach i doradztwie, przesłania dokumentów rekrutacyjnych  dla poszczególnych stanowisk pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną podczas rekrutacji na drugiego cykl szkoleń w Projekcie dopuszczamy wysyłkę dokumentów w formie skanu na adres email: rekrutacjaowes2@mcppn.pl i jednocześnie przesłanie kompletu oryginałów pocztą na adres: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów  z dopiskiem „Rekrutacja OWES 2 – druga edycja”.

W skład kompletu dokumentów wchodzą:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Definicje obowiązujące w formularzu rekrutacyjnym
  • Oświadczenie uczestnika projektu – Polityka RODO
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu

Podpisane i opieczętowane w miejscach wskazanych na dokumentach przez osoby do tego uprawnione.

W przypadku przesłania skanu dokumentów do rekrutacji uznaje się je za poprawnie wysłane po uzyskaniu wiadomości zwrotnej od pracownika Lidera Projektu.

Otrzymania skanu dokumentów zostanie potwierdzone każdej osobie, która przesłała wyżej wymienione dokumenty wraz z podaniem numeru zgłoszenia;

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

  • Bartosz Urban tel.  501 839 377 e-mail: bartosz@mcppn.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie. 

Pliki do pobrania: