Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner komputer (Copy)
Baner SM komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)
Baner mobilny (Copy)
Baner SM mobilny
Nagłówek logo UE WER RP UE EFS
Logo Profesjonalna kadra OWES w Makroregionie III

Diagnoza potrzeb szkoleniowych kadry OWES – Makroregion III zakończona

Dziękujemy za tak duży odzew i wypełnienie ankiet diagnozujących potrzeby kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Makroregionie III.

Celem ankiety była indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych pracowników OWES w województwach dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Wskazane preferencje stanowią podstawę programowania działań szkoleniowo-doradczych, tak aby ostateczna oferta projektu pod tytułem „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III” w możliwie najwyższym stopniu stanowiła odpowiedź na stojące przed kadrą wyzwania, bariery oraz potrzeby.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze będzie skierowane bezpośrednio do poszczególnych pracowników OWES według modelu kompetencyjnego.

W załączniku prezentujemy raport z badania diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Makroregionie III. 

Pliki do pobrania: