Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner komputer (Copy)
Baner SM komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)
Baner mobilny (Copy)
Baner SM mobilny
Nagłówek logo UE WER RP UE EFS
Logo Profesjonalna kadra OWES w Makroregionie III

Harmonogramy szkoleń do pierwszego cyklu szkoleniowego.

Pierwszy cykl szkoleniowy przeprowadzony zostanie w formule on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w minimum 80% zajęć.