Szkolenie pn. „Diagnozowanie potencjału jednostki w zakresie uruchamiania i wdrażania procesów deinstytucjonalizacji”

Szkolenie pn. „Diagnozowanie potencjału jednostki w zakresie uruchamiania i wdrażania procesów deinstytucjonalizacji” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.