Projekty zrealizowane

Aktywna Młodzież Małopolski

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1 Fundusz dla

Czytaj więcej

Lider na Rynku Ekonomii Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: WND-POKL.07.02.02-24-03408 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

Czytaj więcej
Scroll to Top