Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie powstało w maju 2004 roku jako instytucjonalizacja pracy uczestników, ekspertów, trenerów – praktyków z Polsko – Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego wdrażanego na terenie Polski w latach 2002 – 2004. Upowszechniamy i wdrażamy Model Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA, który od 2004 roku jest Polskim Programem Partnerstwa Lokalnego. Od samego początku tworzymy i realizujemy z partnerami projekty z zakresu rozwoju gospodarczego, aktywizacji rynku pracy, rozwoju zasobów ludzkich, integracji społecznej, wzmacniania i poszerzania zakresu działań sektora ekonomii społecznej.

Kadrę szkoleniową Stowarzyszenia – stanowią trenerzy, eksperci, konsultanci i koordynatorzy projektów oraz pracownicy zespołów projektowych, którzy są  praktykami wdrażającymi aktywne metody aktywizacji społeczności lokalnych na terenie Polski.