Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, a także współpracy z samorządem i przedsiębiorstwami poprzez budowanie partnerstw oraz usług społecznych, opartych na współpracy międzysektorowej między różnymi podmiotami.

Stowarzyszenie MCPPN, którego statutowa działalność rozpoczęła się w maju 2004 roku, jest rezultatem instytucjonalizacji pracy uczestników, ekspertów, trenerów i praktyków zaangażowanych w Polsko-Amerykański Program Partnerstwa Lokalnego. Program ten był realizowany na terenie Polski w latach 2002–2004 przez Departament Pracy USA. Nasza organizacja skupia się na kontynuowaniu idei i celów tego programu, dążąc do zacieśniania współpracy, rozwijania umiejętności oraz wspierania lokalnych inicjatyw, które przyczynią się do wzmacniania społeczności i promowania zrównoważonego rozwoju.

Naszą misją jest tworzenie i rozwijanie lokalnych partnerstw oraz usług społecznych jako priorytetowego obszaru, rozpoczynającego szereg pozytywnych zmian w regionie. Dążymy do tworzenia silnej sieci współpracy, łączącej organizacje non-profit, instytucje samorządu lokalnego, przedsiębiorstwa, społeczności lokalne oraz osoby prywatne.

Dlaczego partnerstwo jest tak ważne dla naszej organizacji? Wierzymy w siłę synergii. Poprzez współpracę i dzielenie się zasobami, możemy efektywniej dostarczać usługi społeczne, unikając duplikacji i marnotrawstwa. Partnerstwa lokalne umożliwiają nam wszystkim holistyczne podejście do rozwiązywania problemów społecznych, łącząc różne obszary działania i specjalizacje.

Nasze działania koncentrują się na:

  • po pierwsze, angażujemy się w projekty społeczne, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców regionu. Realizujemy inicjatywy z zakresu edukacji, zdrowia, integracji społecznej, ochrony środowiska i wielu innych obszarów, współpracując z partnerami lokalnymi.
  • po drugie, organizujemy warsztaty, szkolenia i konferencje, które promują ideę partnerstwa, rozwój usług społecznych i procesy budowania relacji w społecznościach lokalnych. Chcemy inspirować i wspierać innych, aby angażowali się w partnerstwo i wykorzystywali tę skuteczną metodę do rozwiązywania problemów społecznych.
  • po trzecie, prowadzimy doradztwo i konsultacje według indywidualnych potrzeb dla organizacji non-profit, instytucji publicznych i firm, które chcą rozwijać swój kapitał społeczny. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy możemy wspierać w projektowaniu, implementacji i zarządzaniu, dla osiągnięcia lepszych rezultatów i maksymalnie wykorzystać potencjał współpracy.

Na naszej stronie znajdziesz informacje o projektach, usługach, aktualnościach oraz możliwościach współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej działalności. Jeśli masz pomysł lub chciałbyś się zaangażować w nasze działania, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wspólnie możemy tworzyć lepsze jutro dla naszych lokalnych społeczności!

Dołącz do Międzynarodowego Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie i wspólnie twórzmy pozytywne zmiany!

Współpraca dla rozwoju

Scroll to Top