Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod poz. 2.12/00128/2022

Staramy się o znak jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych, który świadczyć będzie o wysokim standardzie usług szkoleniowych i doradczych jakie świadczymy.

Procedura (wraz z załącznikami) realizacji usług szkoleniowo-doradczych na potrzeby Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych dostępna TUTAJ

Aktualna wersja Standardów MSUES dostępna TUTAJ

Scroll to Top