Zarząd

Bartosz Urban
Prezes Zarządu

Teresa Sykulska
Wiceprezes Zarządu

Maciej Filipek
Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Joanna Pałubska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mirosław Banach
Członek Komisji Rewizyjnej

Iwona Sobaś–Łużniak
Członek Komisji Rewizyjnej

Scroll to Top