Uroczystość 10-lecia Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany i Centrum Integracji Społecznej w Mienianach