Akademia Kompetencji Społecznych – Mowa ciała

Trzecią kompetencją społeczną, którą poznacie podczas naszej “Akademii Kompetencji Społecznych” jest bardzo przydatna na dzisiejszym rynku pracy umiejętność posługiwania się i prawidłowego odczytywania mowy ciała.

Bardzo ważne jest aby w dzisiejszym świecie rozumieć co oznacza mowa ciała tzn. gesty i inne środki wyrazu, jako różne formy komunikacji niewerbalnej służące do okazywania różnych intencji i uczuć czy wyrażania określonego przesłania.

W tej części naszego szkolenia dowiesz się:

👉 jak lepiej rozumieć i odczytywać znaczenie gestów innych ludzi,
👉 jak zachować spójność pomiędzy mową ciała i słowami,
👉 od czego zależy mowa ciała i jak na wpływa nasz nastrój i środowisko,
👉 jak poprawnie wyrażać siebie poprzez stosowanie środków ekspresji fizycznej,
👉 jak podkreślać za pomocą gestów i mimiki ważność swojej wypowiedzi,
👉 co obejmuje wzbudzanie dobrego wrażenia i jak przyjmować zrelaksowaną postawę.

Projekt Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy jest finansowany w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022-2023.

#niw #edukacja #współpraca #lifelonglearning #międznarodowedomyspotkań #kompetencjespoleczne

Scroll to Top