Akademia Kompetencji Społecznych – Przewodzenie innym osobom

Akademia Kompetencji Społecznych dla osób w wieku 13-26 lat to rozwijanie możliwości, które są bardzo przydatne w życiu codziennym jak również w pracy.

Jedną z nich jest umiejętność przywództwa to umiejętność wspierania i prowadzenia innych do osiągnięcia wspólnego celu w grupie lub zespole, zazwyczaj nie pełniąc formalnej funkcji zarządzającej.

Liderstwo to również proces inspirowania ludzi do jak największych starań w celu osiągnięcia pożądanego wyniku. Liderzy utrzymują jednocześnie pozytywne relacje w zespole i dbając o wymagania związane z zadaniem.

Podczas tej części szkolenia poznasz style przywództwa i umiejętności związane z otwartą komunikacją, konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów, prezentowaniem opinii i pomaganiem w trudnych sytuacjach oraz inspirowaniem innych do nieustannego rozwoju i działania. A także poznasz reguły delegowania zadań.

Projekt Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy jest finansowany w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022-2023.

#niw #edukacja #współpraca #lifelonglearning #międznarodowedomyspotkań #kompetencjespoleczne

Scroll to Top