Akademia Kompetencji Społecznych – Wspieranie współpracowników

Wspieranie współpracowników to bardzo ważna kompetencja dotycząca udzielania pomocy i wsparcia dzięki rozumieniu i dostrzeganiu przeżyć innych.

Ta umiejętność daje na możliwość przyjęcia innego sposobu myślenia i spojrzenie z perspektywy innej osoby na rzeczywistość czy dany problem, respektowanie różnic w uczuciach, które budzą w ludziach te same rzeczy. Wspieranie innych wiąże się z postawą otwartości i zaufania w relacjach z innymi osobami, chęcią niesienia pomocy i empatii.

Dzięki empatycznemu podejściu, każdy z nas jest w stanie spojrzeć na zespół z szerszej perspektywy, niż tylko z własnej. W pewnych sytuacjach ludzie chcę słyszeć coś więcej niż tylko słowa zrozumienia dla swoich uczuć. Chcą wiedzieć, jakie emocje żywią wobec nich słuchający.

Relacja wspierająca informuje mówiącego, że słuchający solidaryzuje się z nim. Wsparcie jest rozumiane, jako wyraz troski, uczuć, zainteresowania, zwłaszcza w chwilach stresu i zmartwienia.

Projekt Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy jest finansowany w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022-2023.

#niw #edukacja #współpraca #lifelonglearning #międznarodowedomyspotkań #kompetencjespoleczne

Scroll to Top