Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję

Tytuł projektu: „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję”

Projekt realizowany w ramach: Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

Priorytet III: Partycypacja społeczna osób starszych

Kierunek działania: 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym

Obszar realizacji projektu: 3 gminy powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Babice, gm. Trzebinia i 3 gminy powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin

Realizator projektu:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowi

Nasi partnerzy:

 • 3 gminy powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Babice, gm. Trzebinia
 • 3 gminy powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uczestnicy projektu: uczestnikami projektu są mieszkańcy 3 gmin powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Babice, gm. Trzebinia i 3 gmin powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin w wieku 60+, w tym przedstawiciele (w wieku 60+) podmiotów działających na rzecz seniorów, tj. organizacji pozarządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacji kościelnych.

Opis projektu:

Dziś jest coraz więcej seniorów, którzy chcą sami kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. To osoby, które na własną rękę szukają możliwości by uczestniczyć w interesujących projektach obywatelskich i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi. To obywatele (seniorzy) świadomi swoich praw i otwarci na nowinki, szczególnie istotne dla środowiska, przede wszystkim jako inicjatorzy ciekawych pomysłów.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 180 osób powyżej 60 roku życia (30 os. w każdej z 6 gmin) nt. zakładania i funkcjonowania Rad Seniorów w gminach oraz podniesienie poziomu zaangażowania społecznego, obywatelskiego i reprezentatywności interesu seniorów w polityce lokalnej.

Zrealizowane Działania w Projekcie:

 • Działanie 1: Szkolenie Senior Animator Inicjatyw Lokalnych / Seniorka Animatorka Inicjatyw Lokalnych
  • 1.1 Szkoleniowe wyjazdowe pn. „Integracja społeczna, partnerstwo, współdziałanie”
  • 1.2 Szkolenie stacjonarne pn. „Zasady tworzenia i działania Rad Seniorów – planowanie strategiczne”
 • Działanie 2: Trening partycypacji lokalnej
 • Działanie 3: Praktyki Aktywności Lokalnej
  • 3.1 Wizyta na posiedzeniu Komisji Rady Gminy i na posiedzeniu Rady Gminy
  • 3.2 Seniorskie Skrzynki Obywatelskie
 • Działanie 4: Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego w gminie
 • Działanie 5: Powiatowe Fora Seniorów: Forum seniorów powiatu chrzanowskiego, czyli seniorzy w działaniu i współdecydowaniu i Forum seniorów powiatu dąbrowskiego, czyli seniorzy w działaniu i współdecydowaniu

W każdej z gmin w działaniach projektu wzięły udział następujące grupy uczestników:

 • Gr. I – 10 os.
  Grupa podstawowa, która bierze udział we wszystkich działaniach projektu i przygotowuje zgłoszenie do gminy wniosku o powołanie Gminnej Rady Seniorów w oparciu o pkt. 2 i pkt. 4 art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wyszkoleni w projekcie Seniorzy Animatorzy Inicjatyw Lokalnych i Seniorki Animatorki Inicjatyw Lokalnych z gr. I będą stanowić motor napędowy do działania dla innych seniorów w środowisku lokalnym i organizacjach na rzecz osób starszych.
 • Gr. II – 6 os.
  Uczestnicy, którzy wezmą udział w działaniach 2, 4 i 5, będą wzmacniać i uzupełniać działania grupy inicjatywnej seniorów (gr. I) do złożenia wniosku o powołanie Gminnej Rady Seniorów.
 • Gr. III – 14 os.
  Uczestnicy, którzy zostaną zrekrutowani w trakcie realizacji projektu przez gr. I i II i wezmą udział w działaniach 4 i 5.

Jesteśmy również na stronie internetowej http://www.aktywnysenior.partners.net.pl/

Bądź na bieżąco śledząc profil projektu na portalu społecznościowym Facebook.

Zobacz również:

Scroll to Top