Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne

Numer projektu: POKL.07.02.02-16-003/10

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Obszar realizacji projektu: województwo opolskie, powiaty: nyski, prudnicki i głubczycki

Okres realizacji projektu: od 23.11.2010 roku do 22.11.2011 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
 • Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNO”

Projekt skierowany do:

 • Osób fizycznych zamieszkałych na terenie jednej z dziewięciu gmin w województwie opolskim: gminy Kamiennik, Korfantów, Otmuchów, Paczków, Pakosławice w powiecie nyskim, gminy Prudnik w powiecie prudnickim, gminy Baborów, Branice, Głubczyce w powiecie głubczyckim.
 • Podmiotów ekonomii społecznej typu non-profit posiadających siedzibę lub oddział na terenie jednej z wymienionych dziewięciu gmin.
 • Instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej z otoczenia ekonomii społecznej działających w wymienionych dziewięciu gminach (w zakresie działań promocyjnych i partnerskich na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Powiatowe Spotkania z Ekonomią Społeczną w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim
 • Przygotowanie i uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych w Prudniku
 • Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo grupowe dla 9 Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Wizyta studyjna Animatorów Ekonomii Społecznej w CIS i spółdzielni socjalnej
 • Targi Ekonomii Społecznej – czyli Animatorzy Ekonomii Społecznej w praktycznym działaniu
 • Osiągnięto cel ogólny projektu: wsparcie ekonomii społecznej i poszerzenie działań sektora ekonomii społecznej oraz przyczynienie się do wzrostu poziomu zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego.

Cel ogólny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Integrowanie podmiotów ekonomii społecznej poprzez wymianę doświadczeń, inicjowanie współpracy i samoorganizacji, prowadzenie działań związanych z edukacją osób zaangażowanych w działania sektora ekonomii społecznej.
 • Inicjowanie lokalnych porozumień i wypracowanie programów działania podmiotów ekonomii społecznej.
 • Wykreowanie Animatorów Ekonomii Społecznej dla rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej na terenie dziewięciu gmin województwa opolskiego objętych projektem.

Rezultaty projektu: w projekcie wykreowano 59 Animatorów Ekonomii Społecznej (przy założeniu, że cykl szkoleń ukończy i otrzyma certyfikat Animatora ES 48 (80 %) uczestników projektu).

WARTOŚCI DODANE PROJEKTU:

 • STOWARZYSZENIE „KULTURY I EDUKACJI ROMÓW”
  Stowarzyszenie zostało założone przez przedstawicieli społeczności romskiej w Prudniku, którzy otrzymali wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym działającym w ramach projektu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 18.04.2011 roku pod numerem 0000383740. Adres: ul. Klasztorna 16 lok. 5, 48-200 Prudnik.
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „IDEA”
  Założycielami stowarzyszenia są Animatorzy Ekonomii Społecznej: Piotr Bobak, Piotr Chomyn i Leszek Woźny. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 31.10.2011r. pod numerem 0000400587. Adres: ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa.
  STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO „NAPRZECIW”
  Inicjatorami założenia stowarzyszenia są Animatorzy Ekonomii Społecznej: Robert Wyrwalec i Przemysław Węgrzyn. Pod koniec realizacji projektu stowarzyszenie było w trakcie rejestracji w KRS, wpis uzyskało 16.01.2012 pod numerem 0000406801. Adres: Aleja Śląska 16 /11, 48-100 Głubczyce.
Scroll to Top