Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM

Projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL

Numer projektu: A0211d2

Realizowany w ramach: Działanie 2 Programu Operacyjnego – Program IW EQUAL

Obszar realizacji projektu: województwo Małopolskie

Okres realizacji projektu: Od 01.07.2005 roku do 31.03.2008 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce”
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zmniejszenie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy społeczności romskiej poprzez:

 • Wypracowanie zaadaptowanej do specyfiki społeczności romskiej kompleksowej metody aktywizacji zawodowej obejmującej metodykę doradztwa, szkolenia i wspieranie tradycyjnej romskiej przedsiębiorczości w ramach Programu Wsparcia Koleżeńskiego i Szybkiego reagowania na rzecz zwalnianych z pracy i bezrobotnych.
 • Wypracowanie metod aktywizacji społeczności lokalnej w celu tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia w oparciu o wykorzystanie metody Partnerstwa Lokalnego.
 • Wypracowanie strategii integrowania ze społeczeństwem informacyjnym grupy tradycyjnie doświadczającej dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Przedstawiciele MCP PN w ramach realizacji projektu przeprowadzili następujące działania:

 • Rekrutacja i przeszkolenie ankieterów: „Społeczność romska w kontekście rynku pracy”, „Otoczenie społeczne o Romach”, „Romowie przedsiębiorcy”.
 • Przeprowadzenie badań: „Społeczność romska w kontekście rynku pracy” – badania ankietowe (500 kwestionariuszy), „Otoczenie społeczne o Romach” – badania ankietowe i pogłębione (300 kwestionariuszy), „Romowie przedsiębiorcy” i „Otoczenie społeczne o Romach” – badania pogłębione (80 wywiadów).
 • Opracowanie raportów z badań: „Społeczność romska w kontekście rynku pracy”, „Otoczenie społeczne o Romach” i „Romowie przedsiębiorcy”.
 • Stworzenie regulaminu i zasad działania Forum Aktywizacji Zawodowej Romów.
 • Szkolenie „Uwierz w siebie” – przeszkolono 117 osób.
 • Szkolenie „Partnerstwo Lokalne dla Forum Aktywizacji Zawodowej Romów” – przeszkolono 32 osoby.
 • Szkolenie „Lobbing i PR” – przeszkolono 23 osoby.
 • Szkolenie „Partnerstwo Lokalne we współpracy z instytucjami rynku pracy” – przeszkolono 92 osoby.
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe rozpoznawcze i podsumowujące – 110 osób, 660 godzin.
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe dla osób chcących założyć spółdzielnie socjalne – zgłosiło się 10 osób (90 godzin). W wyniku doradztwa zaplanowano założenie przez Romów 2 spółdzielni socjalnych. Stworzono stanowisko „Opiekuna zawodowego”, który pomagał i doradzał w ramach powstałych spółdzielni socjalnych.
 • Opracowano 2 podręczniki dla uczestników projektu: „Uwierz w siebie – Szkolenie dla społeczności romskiej” i podręcznik pt. „Partnerstwo Lokalne we współpracy z instytucjami rynku pracy”.
Scroll to Top