Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM

Projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL

Numer projektu: A0211D3

Realizowany w ramach: Działanie 3 Programu Operacyjnego – Program IW EQUAL

Okres realizacji projektu: od 01.01.2007 roku do 31.03.2008 roku

Wnioskodawca projektu:

  • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce”
  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
  • Uniwersytet Łódzki

Cel Działania 3 to upowszechnianie rezultatów Działania 2 oraz włączanie ich do polityk realizowanych przez administrację publiczną w kraju. Rezultatem Projektu „Kxetanes-Razem” wypracowanym w ramach Działania 2, przewidzianym do upowszechniania jest model instytucjonalnego wsparcia aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości Romów, jakim jest Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów (CAZR). Centrum jest instytucją prowadzącą działalność na rzecz powrotu Romów na rynek pracy, kreowania postaw przedsiębiorczych wśród Romów oraz wspierania działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa romskie. Oryginalność rozwiązania polega na tym, iż wiodącą grupę pracowników Centrum stanowią przedstawiciele społeczności romskiej – członkowie grupy społecznej będącej bezpośrednim adresatem działań podejmowanych przez tę instytucję.

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa przeprowadziło w ramach projektu osiem debat publicznych nt. „Wspierania przedsiębiorczości Romów”. Organizacja debat miała na celu rozpropagowanie wspieranie przedsiębiorczości Romów jako instrumentu pozwalającego na poprawę ich sytuacji życiowej i zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy tej społeczności.

Debaty zrealizowano w Nowym Sączu i Tarnowie – województwo małopolskie, Łodzi – województwo łódzkie, Świdwinie i Szczecinku – województwo zachodniopomorskie, Bystrzycy Kłodzkiej, Kowarach i Środzie Śląskiej – województwo dolnośląskie.

Strona internetowa projektu: www.kxetanes.msap.pl

Scroll to Top