Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner komputer (Copy)
Baner SM komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)
Baner mobilny (Copy)
Baner SM mobilny

Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej

Projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL

Tytuł wdrażanego rezultatu w ramach tematu „A”: Partnerstwo „Praca w posagu” – Model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi

Realizowany w ramach: „EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich” – przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie, powiat łęczycki: gmina Piątek, gmina Góra Św. Małgorzaty i miasto Łęczyca

Okres realizacji projektu: od 15.01.2008 roku do 31.05.2008 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • Starostwo Powiatowe w Łęczycy
 • Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w Szczecinie
 • Instytucje wspierające realizację projektu:
 • Urząd Gminy w Piątku
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku
 • Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
 • Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 • Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty
 • Urząd Miasta w Łęczycy
 • Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy

Projekt był adresowany do: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych zamieszkałych na terenie trzech gmin objętych projektem: gminy Piątek, gminy Góra Św. Małgorzaty i miasta Łęczyca.

Cel projektu i zrealizowane działania:

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych z terenu gmin wiejskich i miasta poniżej 20 tys. oraz przygotowanie ich do „wejścia” lub powrotu na rynek pracy. W ramach projektu 40 osób bezrobotnych – wybranych w wyniku rekrutacji, przeszło 80-godzinne szkolenie z zakresu Programu Wsparcia Koleżeńskiego. Następnie został utworzony w każdej z ww. trzech gmin Klub Wsparcia Koleżeńskiego, w którym Koledzy-Doradcy świadczą bezpłatnie pomoc doradczą zainteresowanym osobom bezrobotnym, a także informują o ofertach i usługach instytucji rynku pracy z terenu powiatu łęczyckiego.

Rezultaty projektu:

 • Odbyło się siedem modułów szkoleniowych przygotowujących uczestników do pracy w Klubach Wsparcia Koleżeńskiego.
 • 40 osób uczestniczyło w cyklu szkoleniowym dla Kolegów-Doradców i otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • 23 osoby ukończy pełny 80-godzinny cykl szkoleniowy dla Kolegów-Doradców, tj. uczestniczyły minimum w sześciu modułach szkoleniowych.
 • Odbyły się konsultacje dla Kolegów-Doradców z 3 klubów.
 • 40 osób skorzystało z 16-godzinnych konsultacji dla Kolegów-Doradców.
 • Powstały 3 Kluby Wsparcia Koleżeńskiego: w mieście Łęczyca, w gminach Piątek i Góra Św. Małgorzaty.
 • Wszyscy mieszkańcy gmin w których powstały kluby mają możliwość korzystania ze wsparcia Kolegów-Doradców i instytucji/organizacji współpracujących z klubami.
 • Zwiększyła się współpraca między instytucjami i organizacjami w gminach i na terenie całego powiatu.