Kolejne seminaria informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Work & Life Balance Hub”

Kolejne seminaria informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Work & Life Balance Hub” odbyły się w dniach 20-21 października w Płocku.

Nasi trenerzy Joanna Pałubska (MCPPN) i Tomasz Kłys (TOZCH) przeszkolili przedstawicieli 12 przedsiębiorstw z zasad stosowania równości szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Pozwoli to firmom biorącym udział w naszych szkoleniach zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność na rynku pracy dzięki wykorzystaniu różnorodności kapitału ludzkiego – kobiet i mężczyzn.

Wszystkie firmy biorące udział w projekcie otrzymują od nas podręcznik pt. „Mała Firma równych szans”, Katalog narzędzi część I „Zestaw Narzędzi wdrożeniowych modelu”, materiały szkoleniowe oraz prezentacje do wykorzystania i zastosowania w swojej firmie itp.

Jeśli Twoja firma chce wziąć udział. Więcej informacji o zapisach i kolejnych terminach szkoleń znajdziecie na stronie projektowej: http://wlbh.pl/?page_id=1012

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne POWR.02.01.00-00-0034/18-00 projekt „Work & Life Balance Hub”.

Scroll to Top