Kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego jest realizowany w ramach przyznanych dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (www.niw.gov.pl)

  • Kursy dla osób młodych, w szczególności w wieku 13-26, jest realizowany przez stowarzyszenie „Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network z Chrzanowa” www.mcppn.pl w ramach projektu „Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy”.
  • Kurs dla osób dorosłych tj. od 18 roku życia jest realizowany przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie www.tozch.edu.pl w ramach projektu „Chrzanowski Uniwersytety Ludowe – z tradycją w nowoczesność.

Szkoła Językowa Synonim www.sjsynonim.com jest partnerem i będzie realizowała kursy języka polskiego.

  • Kurs języka polskiego wynosi 20 godzin lekcyjnych i jest podzielony na 10 modułów tematycznych po 1h 30 min każdy.
  • Zajęcia są przeznaczone dla grupy 20 osobowej.

Łącznie planujemy zorganizować – 8 grup dla osób młodych i 15 grup dla osób pełnoletnich (nie ma tutaj górnej granicy wieku, może przyjść każdy)

  • Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów (wejście od ul. T. Kościuszki) – sala 201 w następujących godzinach:
    • grupa osób młodych 13-26 lat – od 15.00 do 16.30
    • grupa dla osób + 18 lat – od 16.45 do 18.15

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY, SKONTAKTUJ SIĘ ZE SZKOŁĄ JĘZYKOWĄ SYNONIM POPRZEZ MESSENGER, INSTAGRAM SZKOŁY LUB NUMER TELEFONU 881 423 748 WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ O TREŚCI:

„Прошу записати мене (ім’я та прізвище) на заняття польської мови для групи молоді/дорослих (правильне підкреслити).
Буду присутні в понеділок на першої зустрічі організаційній щоб підписати документи”

Pliki do pobrania:

Scroll to Top