OWES 2 – drugi cykl szkoleniowo-doradczy

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na zrealizowaną ponowną diagnozę potrzeb kadr OWES, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego do drugiego cyklu szkoleniowo – doradczego w ramach projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu. W celu wzięcia udziału w szkoleniach i doradztwie, prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych dla poszczególnych stanowisk pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej do dnia 14 października 2022 roku.

Przesyłamy do Państwa program szkoleń oraz regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe do drugiego cyklu szkoleniowego – doradczego. Szkolenia będą realizowane w terminie od 20 października 2022 roku do marca 2023 roku.

Szkolenia będą prowadzone w formule on-line – za pośrednictwem platformy ClikMeeting, w godzinach 8.30 do 15.30, w dniach roboczych (pon – pt) – średnio dwa szkolenia w miesiącu.

Kadra Trenerów/Ekspertów realizujące poszczególne szkolenia:

 • Animatorzy – Jadwiga Olszowska – Urban,
 • Doradcy biznesowi – Andrzej Zbroja,
 • Specjaliści  ds. reintegracji – Jolanta Stec – Stelmasik,
 • Doradcy ds. zamówień publicznych –Tomasz Kłys,
 • Doradcy kluczowi – Jadwiga Olszowska Urban i Tomasz Jarczyk.

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przesłany do Państwa po zakończeniu rekrutacji na poszczególne szkolenia.

Istnieje możliwość zgłoszenia pracownika OWES na więcej niż jedno szkolenie: prosimy wtedy wypełnić dwa formularze zgłoszeniowe.

Dopuszczamy również możliwość zgłoszenia pracownika:

 • zatrudnionego w OWES w innym charakterze, a kierowanego na stanowisko objęte szkoleniem,
 • zmieniającego stanowisko np. z animatora na specjalistę ds. reintegracji,
 • który będzie miał poszerzony zakres obowiązków np. doradca biznesowy będzie również doradcą ds. zamówień publicznych.

Dodatkowo w projekcie przewidziane jest doradztwo indywidualne dla uczestników, którzy się do niego zakwalifikują. Dokładną liczbę godzin doradczych dla uczestników w ramach drugiego cyklu przekażemy po zakończeniu rekrutacji.

Doradztwo będzie prowadzone w sposób hybrydowy tj. osobiście, online, telefonicznie, itp.

W projekcie dopuszczamy wysyłkę dokumentów w formie skanu na adres e-mail: rekrutacjaowes2@mcppn.pl

i jednocześnie przesłanie kompletu oryginałów pocztą na adres:

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Rekrutacja OWES 2 – druga edycja”.

W skład kompletu dokumentów wchodzą:

 • formularz rekrutacyjny,
 • oświadczenie uczestnika projektu – Polityka RODO,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu.

Podpisane i opieczętowane w miejscach wskazanych na dokumentach przez osoby do tego uprawnione.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony: https://mcppn.pl/owes-ii/owes-ii-2-cykl-rekrutacja/

Wszystkie osoby zainteresowane i zdecydowane do wzięcia udziału w drugim cyklu szkoleniowo – doradczym prosimy o wstępne potwierdzenie (droga elektroniczna e-mail) udziału z podaniem imienia i nazwiska oraz szkolenia/szkoleń w których chcą Państwo uczestniczyć.

Równocześnie zapraszamy wszystkie osoby, uczestniczące w pierwszym cyklu szkoleniowo doradczym oraz osoby które nie brały udziału w pierwszej edycji, a chcą podnieść swoje kompetencje.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Scroll to Top