Partnerstwo Wyrównywania Szans – Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników

Projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL

Numer projektu: F0490d2

Realizowany w ramach: Działanie 2 Programu Operacyjnego – Program IW EQUAL

Obszar realizacji projektu: Województwo warmińsko – mazurskie, gminy miejskie poniżej 20 tysięcy mieszkańców: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Szczytno, Pisz, Ełk.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2005 roku do 15.04.2008 roku

Wnioskodawca projektu:

  • Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”

Cele projektu:

  • Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy i wyrównanie szans pracowników zakładów restrukturyzowanych, zwłaszcza powyżej 45 roku życia, z niskimi kwalifikacjami lub wykształceniem niedorównującym nowym metodom i technologiom.
  • Pomoc zakładom restrukturyzowanym w procesie dostosowania ich możliwości do potrzeb lokalnych i nowych technologii podnoszących atrakcyjność firmy dla potencjalnych inwestorów.
  • Integracja społeczności lokalnej wokół rozwiązania problemów grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa zrealizowało w ramach projektu następujące działania:
  • Szkolenia dla partnerów projektu z zakresu wykorzystania metody szybkiego reagowania w kontekście specyfiki województwa warmińsko-mazurskiego – przeszkolono 16 osób.
  • Szkolenia z metody Szybkiego Reagowania i Programu Wsparcia Koleżeńskiego dla Zespołów Szybkiego Reagowania na potrzeby zagrożonych zwolnieniami pracowników z powiatów o charakterze rolniczym: Bartoszyce, Ełk, Lidzbark Warmiński, Pisz, Szczytno – trenerzy
  • MCPPN przeszkolili około 90 osób i wsparli założenie 5 Zespołów Szybkiego Reagowania.
  • Konsultacje doradcze dla 5 Grup Wsparcia Konkurencyjności oraz dla 5 Grup Wsparcia Koleżeńskiego z powiatów: Bartoszyce, Ełk, Lidzbark Warmiński, Pisz, Szczytno – 73 uczestników projektu.
  • Trenerzy stowarzyszenia opracowali autorski przewodnik ‘’Przewodnik – Metoda Szybkiego Reagowania we wspieraniu restrukturyzowanych zakładów i ich pracowników’’.
Scroll to Top