Work & Life Balance Hub

Tytuł projektu: „Work & Life Balance Hub”

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2021.

Lider projektu: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej z siedzibą w Chrzanowie.

Partnerzy projektu:

  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą w Chrzanowie
  • Chrzanowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Chrzanowie

Cel projektu: Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie).

Główne działania w ramach projektu:

  • Wypracowanie modelu WLBH
  • Pilotaż w którym zostanie przetestowane narzędzie w formie modelu
  • Przeprowadzenie seminariów informacyjno – szkoleniowych

Strona projektu: wlbh.pl

Scroll to Top