Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania wytycznych formatywnych zmian do modelu po pilotażach w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18 pt. „Work & Life Balance Hub”

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania wytycznych formatywnych zmian do modelu po pilotażach w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18 pt. „Work & Life Balance Hub” Procedura przeprowadzenia rozeznania rynku w terminie: 12.07.2022 r. do 20.07.2022 r. Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni przesłać w formie skanu podpisanej/kompletnej oferty na adres mailowy: biuromcp@partners.net.pl lub przesłać/złożyć osobiście pisemną …

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania wytycznych formatywnych zmian do modelu po pilotażach w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18 pt. „Work & Life Balance Hub” Read More »