Akademia Kompetencji Społecznych – Komunikacja międzykulturowa

W kolejnej części “Akademii Kompetencji Społecznych” w ramach projektu Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy. Poznacie i rozwinięcie umiejętności komunikacji międzykulturowej. Komunikacja międzykulturowa to przede wszystkim akceptowanie różnorodności oraz uświadomienie sobie twórczych możliwości tkwiących odmiennych kulturach. Jest to wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. To również szacunek oraz wiedza dotycząca zwyczajów, języka i …

Akademia Kompetencji Społecznych – Komunikacja międzykulturowa Read More »