Akademia Kompetencji Społecznych – Komunikacja międzykulturowa

W kolejnej części “Akademii Kompetencji Społecznych” w ramach projektu Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy. Poznacie i rozwinięcie umiejętności komunikacji międzykulturowej.

Komunikacja międzykulturowa to przede wszystkim akceptowanie różnorodności oraz uświadomienie sobie twórczych możliwości tkwiących odmiennych kulturach. Jest to wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
To również szacunek oraz wiedza dotycząca zwyczajów, języka i mentalności innych kultur, szczególnie przydaje się i jest cenione kontakcie z obcokrajowcami.

Ludzie, którzy chcą dobrze komunikować się z przedstawicielami innych kultur powinni mieć duże kompetencje w porozumiewaniu się oraz autentycznie interesować się drugą osoba, przejawiają empatię. W tej części naszego szkolenia nauczcie się rozwijać otwartość na drugiego człowieka i tolerancję dla wieloznaczności.

Do udziału w naszym projekcie zapraszamy osoby w wieku 13-26 lat jest on finansowany w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022-2023.

#niw #edukacja #współpraca #lifelonglearning #międznarodowedomyspotkań #kompetencjespoleczne

Scroll to Top