Daj sobie szansę – Tobie też się uda

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne

Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Priorytet: 1. Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Działanie: 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

Schemat: a) wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie: powiat łosicki, miasto Siedlce, powiat siedlecki, powiat sokołowski, województwo podlaskie: powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki

Okres realizacji projektu: od 01.03.2006 roku do 31.08.2007 roku

Wnioskodawca projektu:

  • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Partnerzy projektu:

  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
  • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Warszawska
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Projekt był adresowany do:

Osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy (nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji) zagrożonych przez to wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 18-24 lata) z terenu 8 powiatów: siedleckiego ziemskiego i grodzkiego, łosickiego, sokołowskiego (woj. mazowieckie) oraz hajnowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego i siemiatyckiego (woj. podlaskie). Wśród uczestników projektu ok. 70% stanowiły osoby pochodzące z terenów wiejskich.

Cel projektu i zrealizowane działania:

  • Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotnych oraz przygotowanie ich do „wejścia” lub powrotu na rynek pracy.
  • Działania podjęte w projekcie, które miały na celu kształtowanie u beneficjentów umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przezwyciężania problemów, zapewnienie wsparcia i pomocy:
  • Szkolenie „Poznaję siebie i swoje zasoby” – przeszkolono 133 uczestników projektu
  • Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości – przeszkolono 12 osób
  • Szkolenie na doradcę koleżeńskiego – przeszkolono 160 uczestników projektu
Scroll to Top