Daj sobie szansę – Tobie też się uda

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 1. Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat: a) wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie: powiat łosicki, miasto Siedlce, powiat siedlecki, …

Daj sobie szansę – Tobie też się uda Read More »