Diagnoza potrzeb przed drugim cyklem szkoleniowo – doradczym dla kadry OWES – Makroregion III

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III” w Opolskim, Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim  w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety on-line, która zdiagnozuje Państwa potrzeby w ramach drugiego cyklu szkoleniowo – doradczego, dla kadry OWES.

Celem ankiety jest ponowna, indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Państwa preferencje będą stanowiły podstawę programowania działań w ramach drugiego cyklu  szkoleniowo-doradczego, tak aby ostateczna oferta projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” w możliwie najwyższym stopniu stanowiła odpowiedź na stojące przed Państwem wyzwania, bariery oraz potrzeby.

Drugi cykl szkoleniowo – doradczy jest skierowany bezpośrednio do poszczególnych pracowników OWES według modelu kompetencyjnego.

Poniżej przesyłamy linki do poszczególnych ankiet wg. stanowisk kadry OWES:

Każda ankieta składa się z 20 pytań, wypełnienie pojedynczej ankiety zajmuje ok 10-15 minut.

Równocześnie w ankietach jest możliwość powrotu do wcześniejszych pytań, możliwość zapisania ankiety i powrotu do jej uzupełniania w czasie późniejszym (po kliknięciu generuje link do późniejszego uzupełnienia ankiety – przycisk umieszczony jest pod paskiem postępu wypełniania ankiety). Zostanie wygenerowany link do Państwa ankiety, który należy zapisać i później skopiować link do przeglądarki

Przykładamy dużą wagę do reprezentatywności niniejszego badania, stąd prosimy o przekazanie wiadomości o badaniu do pracowników Państwa organizacji wykonujących bezpośrednio zadania w ramach OWES, aby uzyskać cenne dla odpowiedzi od możliwie jak największej liczby pracowników OWES

Dodatkowo zgodnie z celem projektu, oferta szkoleń będzie przygotowana w oparciu o ponowną diagnozę, dlatego chcemy, jak najbardziej wpisać się w Państwa oczekiwanie i potrzeby.

Rozpoczęcie drugiego cyklu szkoleniowo – doradczego, planowane jest na wrzesień 2022 roku.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 12.08.2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości w sprawie ankiet, prosimy o kontakt:

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kadr OWES” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 2.9. Rozwój ekonomii społecznej i prowadzony jest
przez Lidera  Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie.

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie
ul. Kanałowa 21 , 32-500 Chrzanów
tel.: 501 839 377
www.mcppn.pl
https://www.facebook.com/MCPPN  

Scroll to Top