2022-07-25

Podejmij wyzwanie i rozwiń swoje kompetencje!

Jesteś otwarty na nowe wyzwania i chcesz rozwinąć swoje kompetencje. Weź udział w projekcie. Zapraszamy w szczególności młodzież w wieku 13 – 26 lat do udziału w projekcie “Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy” w którym uczestnicy w ramach “Akademii Kompetencji Społecznych” będą praktycznie rozwijać umiejętności pracy zespole i pracować nad rozwojem swoich kompetencji społecznych oraz …

Podejmij wyzwanie i rozwiń swoje kompetencje! Read More »

Diagnoza potrzeb przed drugim cyklem szkoleniowo – doradczym dla kadry OWES – Makroregion II

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II” w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Zwracamy się do Państwa z prośbą …

Diagnoza potrzeb przed drugim cyklem szkoleniowo – doradczym dla kadry OWES – Makroregion II Read More »

Diagnoza potrzeb przed drugim cyklem szkoleniowo – doradczym dla kadry OWES – Makroregion III

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III” w Opolskim, Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim  w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Zwracamy się do Państwa z prośbą …

Diagnoza potrzeb przed drugim cyklem szkoleniowo – doradczym dla kadry OWES – Makroregion III Read More »

Scroll to Top