Podejmij wyzwanie i rozwiń swoje kompetencje!

Jesteś otwarty na nowe wyzwania i chcesz rozwinąć swoje kompetencje. Weź udział w projekcie.

Zapraszamy w szczególności młodzież w wieku 13 – 26 lat do udziału w projekcie “Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy” w którym uczestnicy w ramach “Akademii Kompetencji Społecznych” będą praktycznie rozwijać umiejętności pracy zespole i pracować nad rozwojem swoich kompetencji społecznych oraz zawodowych. Podczas naszych warsztatów dowiesz się jak wykorzystywać wiedzę niezbędną na dzisiejszym rynku tj.:

👉 jak posługiwać się mową ciała, instruować inne osoby i przewodzić innym osobom
👉 jak rozwijać kompetencje międzykulturowe
👉 jak wypracowywać kompromis i motywować innych
👉 jak wspierać współpracowników, stosować techniki zadawania pytań i przekazywać informacje o faktach
👉 jak zwracać się do słuchaczy i przyjmować konstruktywną krytykę
👉 jak wchodzić w interakcję z innymi osobami i przekonywać inne osoby.

W trakcie naszego projektu będziecie rozwijali umiejętności odnoszące się do zrozumienia współczesnego świata, którego istotną cechą jest wielość kultur, potrzeby doskonalenia komunikacji międzykulturowej, rozwoju duchowego człowieka, realizując jego potrzeby, uzdolnienia i pasje.

A kolejnym jego etapem będą warsztaty upowszechniania dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski, kurs języka angielskiego, a także zaplanowane wyjazdy zagraniczne w ramach partnerstwa z krajami sąsiednimi.

Cały nasz projekt opiera się na metodzie “life long learning” czyli podnoszenia kwalifikacji niezależnie od wieku poprzez uczenie się od siebie nawzajem.

Zgłoszenia poprzez e-mail: stowarzyszenie[at]mcppn.pl oraz naszego facebook.com/mcppn

Projekt jest realizowany w ramach dotacji z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022-2023. Partnerem projektu jest Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej.

Scroll to Top