Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: DWF_2_1.1_80 Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 1. Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat: b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Obszar realizacji projektu: Mazowieckie, Łódzkie, …

Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy Read More »