Projekty zakończone

modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych

Tytuł projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”. Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2018. Lider projektu: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania …

modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych Read More »

Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję

Tytuł projektu: „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” Projekt realizowany w ramach: Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Priorytet III: Partycypacja społeczna osób starszych Kierunek działania: 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym Obszar realizacji projektu: 3 gminy powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Babice, …

Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję Read More »

Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Tytuł projektu: „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz …

Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Read More »

Aktywna Młodzież Małopolski

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju Obszar tematyczny projektu: edukacja obywatelska Typ projektu: projekt mały Operator grantu: ECORYS Polska Spółka z o.o. …

Aktywna Młodzież Małopolski Read More »

Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju Obszar tematyczny projektu: edukacja obywatelska Typ projektu: projekt duży Operator grantu: ECORYS Polska Spółka z o.o. …

Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich Read More »

PI Odrodzenie Feniksa – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Termin realizacji: od 1 czerwca 2012 roku do 28 lutego 2015 roku Wnioskodawca projektu: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa …

PI Odrodzenie Feniksa – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze Read More »

Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne Numer projektu: POKL.07.02.02-16-003/10 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Obszar realizacji projektu: województwo opolskie, powiaty: nyski, prudnicki i głubczycki Okres …

Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim Read More »

Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.07.02.02-06-095/09 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiaty: biłgorajski, tomaszowski, janowski, zamojski ziemski …

Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim Read More »

Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.07.02.02-16-007/09 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Obszar realizacji projektu: województwo opolskie, powiaty: nyski, prudnicki i krapkowicki Okres …

Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim Read More »

Lider na Rynku Ekonomii Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: WND-POKL.07.02.02-24-03408 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Obszar realizacji projektu: województwo śląskie, powiaty: częstochowski grodzki, częstochowski ziemski, myszkowski i …

Lider na Rynku Ekonomii Społecznej Read More »

Scroll to Top