Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.07.02.02-06-095/09 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiaty: biłgorajski, tomaszowski, janowski, zamojski ziemski …

Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim Read More »