Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju Obszar tematyczny projektu: edukacja obywatelska Typ projektu: projekt duży Operator grantu: ECORYS Polska Spółka z o.o. …

Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich Read More »