OWES III

OWES 3 – drugi cykl szkoleniowo-doradczy

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zrealizowaną ponowną diagnozę potrzeb kadr OWES, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego do drugiego cyklu szkoleniowo – doradczego w ramach projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III”. Przesyłamy do Państwa program szkoleń oraz regulamin …

OWES 3 – drugi cykl szkoleniowo-doradczy Read More »

Diagnoza potrzeb przed drugim cyklem szkoleniowo – doradczym dla kadry OWES – Makroregion III

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III” w Opolskim, Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim  w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Zwracamy się do Państwa z prośbą …

Diagnoza potrzeb przed drugim cyklem szkoleniowo – doradczym dla kadry OWES – Makroregion III Read More »

Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III

Archiwum | Rekrutacja – 2 cykl szkoleń | Wyniki | Harmonogram szkoleń   Informacja o projekcie Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr OWES z Makroregionu III działających w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim  w zakresie podniesienia standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. Realizacja …

Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III Read More »

Scroll to Top