Projekty prowadzone

Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy

Aktualności Projekt pt.: „Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy” jest realizowany w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030 – Edycja 2021 w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022-2023. Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia …

Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy Read More »

Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie

Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie” Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego Realizator: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie Termin realizacji: od 08.2021 do 09.2023 roku Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego środowisk wiejskich w woj. lubelskim i woj. małopolskim oraz reprezentatywności ich interesów …

Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie Read More »

Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II

Archiwum | Rekrutacja – 2 cykl szkoleń Informacja o projekcie Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr OWES z Makroregionu II działających w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim, w zakresie podniesienia standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu …

Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II Read More »

Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III

Archiwum | Rekrutacja – 2 cykl szkoleń | Wyniki | Harmonogram szkoleń   Informacja o projekcie Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr OWES z Makroregionu III działających w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim  w zakresie podniesienia standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. Realizacja …

Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III Read More »

Work & Life Balance Hub

Tytuł projektu: „Work & Life Balance Hub” Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2021. Lider projektu: Towarzystwo Oświatowe …

Work & Life Balance Hub Read More »

Scroll to Top