Author name: Pawel_Jackiewicz

Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: DWF_2_1.1_80 Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 1. Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat: b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Obszar realizacji projektu: Mazowieckie, Łódzkie, …

Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy Read More »

Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM

Projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL Numer projektu: A0211d2 Realizowany w ramach: Działanie 2 Programu Operacyjnego – Program IW EQUAL Obszar realizacji projektu: województwo Małopolskie Okres realizacji projektu: Od 01.07.2005 roku do 31.03.2008 roku Wnioskodawca projektu: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów …

Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM Read More »

Partnerstwo Wyrównywania Szans – Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników

Projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL Numer projektu: F0490d2 Realizowany w ramach: Działanie 2 Programu Operacyjnego – Program IW EQUAL Obszar realizacji projektu: Województwo warmińsko – mazurskie, gminy miejskie poniżej 20 tysięcy mieszkańców: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Szczytno, Pisz, Ełk. Okres realizacji projektu: od 01.07.2005 roku do 15.04.2008 roku Wnioskodawca …

Partnerstwo Wyrównywania Szans – Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników Read More »

Scroll to Top